-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۱, یکشنبه

هشدار تازه جنرال دوستم به خونتای ارگ


اقدام های عملی ما علیه تیم تقلب شروع خواهد شد. 
جنرال دوستم در اطلاعیه ای ضمن استقبال از اقدامات اخیر به هدف رسیدن به یک صلح دانمی، بازهم اقدام تیم ارگ برای « کودتا علیه دموکراسی و آرای مردم» را عمل غیرقانونی خوانده است. دوستم گفته است که  «عکس العمل و حرکت های دادخواهانه ملت که با میانجیگری آقای زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ی ایالات متحده آمریکا موقتآ به تعویق افتاد» از سرگرفته خواهد شد. 
جنرال دوستم هشدار داده است که « دشمن خواندن مردم و حرکت های دادخواهانه مردم از طرف افراد غیر مسئول و خود خوانده یک امر خلاف قانون و ارزش های سالاری میباشد ملت و رهبران مردمی افغانستان متعهد به دفاع از آرای پاک خویش بوده و برای به کرسی نشانیدن آن اقدام های عملی را دوباره روی دست خواهند گرفت».