-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

سقوط زودهنگام اشرف غنی قطعی گردیده است

نمایش های باطل غنی ها و «جمهوریت» شعاران قلابی، و شکست خلیلزاد یک درس تاریخی برای نسل جدید است. 

متحدان بین المللی افغانستان می دانند که بدون اشرف غنی و تیم پول دزد، غلط کار، متقلب و متعصب، ایجاد درافغانستان ممکن است؛ اما نادیده گرفتن اردوگاه عظیم اجتماعی، ملی، مدنی و نظامی «ضد طالبان» و دور فرض کردن آنان از محور قدرت، نا ممکن است و بسیار هزینه بردار. 
حال، وزارت خارجه امریکا بی تردید درتلاش آشتی دادن و همسو ساختن ریاست جمهوری همه شمول با «امارت اسلامی» است؛ امری که سخت استعجالی، عبوری و ناپایدار خواهد بود.
حذف و سقوط غنی تبه کار قطعی و حتمی است. این سقوط به همکاری تیم ثبات و همگرایی وطالبان صورت خواهد گرفت. حلقات پول پرست که به هربهای ممکن، زیر نام دروغین «جمهوریت» به خدشه اندازی درتاریخ و با دغل بازی آشکار با مردم خود درافتاده، درعرصۀ تبلیغاتی به رقص برخاسته بودند؛ اکنون دُم لای پا ها گذاشته و در به در، به دنبال تعامل با جبهه مخالف می گردند.
تجربۀ ایستاده گی تاریخی، ملی و عادلانۀ ثبات و همگرایی با قدرت کاریزمایی جنرال اسطوره ای ( رشید دوستم)، گور نظام یک فردی «ریاستی» را حفر خواهد کرد؛ البته زور آزمایی های دشواربا لشکرنیابتی پاکستان ( امارت اسلامی) هنوز درپیش است.