-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

"بودجۀ ریاضتی"!؟


سیداکرام الدین اندیشمند
بودجۀ ریاضتی در افغانستانی که نیمی از بودجۀ عادی خود را از خیرات و گدایی خارجی ها تامین می کند و برای بودجۀ انکشافی خود صد در صد وابسته به این گدای گری و تکدی است، یک توهم خنده دار و تلخ شمرده می شود. 
اگر ایران و روسیه در برابر امریکا و غرب از ریاضت اقتصادی و بودجۀ ریاضتی سخن گفته اند، آن ها ظرفیت داخلی این ریاضت را داشته اند. جمهوری اسلامی ایران با این ریاضت و تحریم چهل و یکساله علی رغم خوبی و بدی اش امروز یکی از قدرت های منطقه ای است. 
اینکه اشرف غنی پس از اعلان قطع کمک یک ملیارد دالری امریکا می گوید که کاهش این کمک ها هیچ تاثیری در افغانستان نخواهد داشت و به خاطر جبران کمبود کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا تمام ابعاد بودجۀ ریاضتی را مطالعه کرده است، یک حرف مفت و غیر عملی است. مانند همان قصه های مفت دیگرش که که گفت به حدی در افغانستان برق تولید می کند که به کشور صادرکنندۀ برق در منطقه تبدیل شود. همان قصۀ مفتی که از تبدیل شدن افغانستان به چهار راه اقتصادی منطقه و جهان اطمینان داد و از منزوی کردن پاکستان.