-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

اشتباه تاریخی امریکا

نسیم اکبر

توافق صلح امریکا با طالبان یکی از اشتباهات تاریخی وشرم اور این کشور قدرتمند می باشد. هیچ مناسبت و وجه مشترک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین این دو وجود ندارد. امریکا قدرتمند ترین کشور دنیا و گروه طالبان که یک هویت وآدرس مشخص ندارند، به صورت مستقیم نشستند و عقد بستند. طالبان یک وسیله ازرشمند و اثر گذار دستگاه استخبارات پاکستان بوده و هر زمانی که پاکستان بخواهد از امریکا امتیازاتی به دست آورد، فقط طالبان را به صفت نقطه فشار پیش میکند. هیچ شکی و جود ندارد که در آیندۀ نه چندان دور با تغییر مانور و ستراتیژی پاکستان روابط طالبان و امریکا چندین بار دگرگون شود و باز هم با پا درمیانی پاکستان و به دست اوردن امتیازات مشکل به شکلی حل شود.
حال رهایی پنج هزار جنایت پیشه و قاتل از بطن همین توافق بیرون شده است و باید اتفاق بیافتد. چیزی که هیچ قابل درک نیست اینست که بخش ثبات و همگرایی هم میگوید بلی باید رها شوند قبل از نشست بین الافغانی. جانب دولت ساز افغانستان میگوید که ما جدا مخالف رهایی پنج هزار طالب هستیم . بعد از یک روز گفته می شود این خط سرخ ماست . بعد از نیم روز گفته میشود که بلی اگر خشونت را کاهش بدهند و اگر تعهد کنند که دیگر به جنگ نمیروند رها میشوند.
یعنی چی؟ با اطمینانی که به صداقت طالبان هم ندارید چگونه پای خود را بالای خون صدهزار شهید میگذارید؟