-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

خطر خود کشی سیاسی حکومت همه شمول قابل رٰٰؤیت است

آهنگ «سرود صلح و ساز جنگ» !

(دیوانه غلط کند، از سر گیرد)!

پروفیسورلعلزاد

  وضع کنونی کشور در واقعیت امر، محصول «توافقنامه بن» و «ساختار نظام ریاستی» است که توسط خلیل زاد مهندسی شد و بر گرده رهبران و بزرگان معامله گر ما تحمیل گردید… اما پس از ۱۹ سال سراییدن «سرود صلح و ساز جنگ» توسط کرزی-احمدزی، تلفات صد ها هزار انسان و مصرف تریلیون ها دالر، داستان ناکارآیی نظام و بوی گند آن تمام دنیا را فرا گرفته که برنامه نظام سازی در کشور غلط بوده و آن را از سر گیریم…

  «توافقنامه دوحه» و ایجاد «حکومت جدید اسلامی» بر بنیاد مذاکرات بین الافغانی که باز هم توسط خلیل زاد مهندسی شده، با احتمال زیاد جنبه عملی نداشته و پروسه «سرود صلح و ساز جنگ» ادامه می یابد (مواد آن مانند رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات همین اکنون نقض شده است): چون غنی می خواهد با تمام نیرنگ و فریب ۵ سال دیگر در قدرت باقی مانده و این «پروسه» را تا پایان حکومت خود به درازا بکشاند… 

  لذا هرگونه عقب نشینی تیم ثبات و همگرایی از «ریاست جمهوری دولت همه شمول» و پذیرش غنی به حیث رئیس جمهور به معنای خودکشی تیم ثبات و همگرایی و تکرار داستان ناکام «حکومت وحدت ملی» با نام/شکل دیگری خواهد بود که ۵ سال دیگر با سراییدن «سرود صلح و ساز جنگ» ادامه خواهد داشت (و پس از ۵ سال بار دیگر برنامه نظام سازی را از سر گیریم: چون تا زمانیکه «ساختار نظام» در قانون اساسی تغییر نکند و «توزیع افقی و عمودی قدرت» صورت نگیرد، این زخم خونچکان مداوا نخواهد شد)…