-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

اخلاق سیاسی خونتای انتخاباتی این گونه است

داوود سلطان زوی از مشاوران ارشد ارگ بعد ازمعاملۀ خلیلزاد- غنی دو باره در رسانه ظاهر شد.
 وی درصحبت با نصیرفیاض گردانندۀ مباحث داغ سیاسی در شبکه آریانا نیوز، دررابطه به موقعیت گیری ریاست جمهوری دکترعبدالله در کاخ سپیدار و استقرار درکاخ مرمرین چنین گفت:
 هرکس که یک تعمیر را اشغال کند، معنا ندارد... یک تبنگی هم راه سرک را بند کرده می تواند؛ مگر موقتی است!