-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

گرسنه گی در زندان پلچرخی در حال شیوع است


گرسنه گی در زندان پلچرخی در حال شیوع است
وضعیت زندان های پلچرخی وخیم است. قیمت یک سیر کچالو 600 افغانی، یک بوتل آب 30 افغانی. قروانه حکومتی اصلاً از خوردن نیست. قروانه حکومتی علی العموم آب شلغم و زردک است و گرسنه گی در میان زندانیان درحال گسترش است. از یک ماه تا کنون برنامه «ملاقاتی» - دیدار زندانی ها با خانواده های شان- ممنوع شده و هر شب فوتی های مرض کرونا را مخفیانه از زندان بیرون کرده و به اقارب شان تسلیم می دهند. با این کار خود عمداً ویروس کرونا را از طریق جسد مرده به خانواده های شان انتقال می دهند تا در جامعه شیوع پیدا کند. حیات همه زندانی ها در خطر قطعی قرار گرفته است.
گزارش هایی در دست است که یک گروه توطئه در سطح بالای حکومت، پلان دارند که یک تعداد زندانی ها را به طور دست چین شده به بهانه کرونا از بین ببرند.