-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۶, جمعه

نسل نو، فوسیل های باد کرده از از پروان به دریا خواهند ریخت

این فوسیل های سیاسی، هرزمان ودرهر مکان، پروتوکولی طالبان اند. اما نسل نو، بیدار و سرشار از انرژی است و پوست شان را کاه پرخواهند کرد. والي پروان از نسل فوسیل های فساد سیاسی ومالی است. این نوع فوسیل ها، دربرابر مردم، زورگو خشن اند؛ اما دربرابر خونتای انحصار، تبدیل به موش وچموش می شوند. همین ها اند که به طالبانیزم درپروان فرش سرخ می گسترانند. غم انگیزترین نکته ای که نسل جدید را آزار می دهد، چسبانیدن صفت «عیار» درپسوند نام فضل الدین خان است. هیهات!
این عیار،  شایق قاسمی خبرنگار آزاد و فعال مدنی ولایت پروان را به شیوۀ امرالله صالح تهدید کرد.


شایق قاسمی نوشت: والی پروان امروز خطاب به من:
"لیست تان را به امنیت داده‌ام، چپ باش و د جایت بشین"!

می‌خواستم بلند شوم و اعتراض کنم که سکرترش به نزدیک‌ام آمد و گفت قاسمی بخاطر خدا در جمع مهمانان دیالوگ نکن و خاموش باش، آنطرف معاون والی پروان با اشاره چشم و گردنش می‌گفت قاسمی خاموش باش و صدایت را بلند نکن، منم خاموش شدم و حرفی نزدم ، اما والی همچنان در حضور همه ی اهل مجلس تهدید می‌کرد و تهدید می‌کرد.

از نبود آب اشامیدنی در پروان و مبارزه ی ما در این خصوص که اگاه هستید.
می‌خواستم در مورد پروژه آب پروان گزارش تحقیقی تهیه کنم و فُرم حق دسترسی به اطلاعات را خانه پوری کرده بودم، برای اخذ امضای والی پروان در این سند به دفتر والی مراجعه کرده بودم که والی پروان با همین الفاظ مرا تهدید کرد و با لهن تند و خشن گفت: خاموش باش!
گفت شما حق تحقیق در مورد ‌پروژه ها را ندارید و‌ اگر نیاز است همرای معاون ولایت مصاحبه کن هیچ مکتوبی را در اختیارت قرار نمی‌دهیم.

این دقیق حرف‌های والی پروان است و منم دقیق نمی‌دانستم که چرا او مرا این‌گونه مورد تهدید قرار می‌دهد ، رییس شورای علما و جمعی از مهمانان وزارت کار امور اجتماعی که به هدف افتتاح ساختمان یک پرورشگاه در پروان آمده بودند، شاهد این ماجرا بودند.!
در یک محاسبه ی ساده به این نتیجه میشود رسید که واکنش والی پروان به خواست من بیرون از دو حالت نیست:
۱- والی پروان فهم ضعیفی از قوانین نافذه به ویژه قانون حق دسترسی به اطلاعات دارد که این خود فاجعه است.

۲- والی پروان قلدری و سرکوب را شیوه ی حکومتداری می پندارد که این شیوه کهنه است و حکومتداری امروز درک واضحی از وضعیت جدید می طلبد.

در هر دو حالت، موارد بالا نه تنها حکومتداری را با چالش روبرو میکند، بل در تقابل اشکار با قانون اساسی کشور بوده و فرصت مردم پروان برای اداره ی بهتر امور را میسوزاند.

حالا دیگر عصر سرکوب و عصر در بند کشیدن تمام شده است و والی پروان باید درک کرده باشد که در این عصر کسی را نمی‌توانند به زور و با حرف های توهین آمیز خاموش کنند.

من نه طالب‌ام که مرا در بند بکشند و نه داعش‌ام که زندانی‌ام کنند و نی هم مسلح جنایت کار که دستم‌ آلوده به خون و مال کسی باشد؛ من یک خبرنگار آزاد‌م و این مسئولیت من است که برای مردم و جامعه‌ام و تحقق عدالت دادخواهی کنم.

آنانی که می‌گویند من ترس و حراسی در دل دارم کور خوانده‌اند، من دادخواهی می‌کنم و این دادخواهی هیچ پهلوی دشمنی با کسی ندارد، جز درک مسوولیت انسانی، کسب رضای پروردگار و رسیدن مردمم به عدالت ‌و تحقق خواستهای مشروع شان !

نخستین بار نیست که مرا تهدید به در بند کشیدن و بازداشت می‌کنند، بار اول دستور بازداشت مرا دادند و پس گرفتند و گفتند اشتباه کردند، متعاقب آن لت و‌کوب‌ام کردند و آمدند معذرت خواستند که ما در اشتباه بودیم، در آخرین مورد هم حضوری تهدیدم کردند و‌ گفتند خاموش باش!

می‌گویید من ماجراجو هستم، می‌گویید من در پی شهرت و امتیاز‌م باور بخدا کنید که چنین نیست و این صدا اگر خاموش شد بدانید که در پروان دیگر صدایی بلند نخواهد شد تا با این صراحت حقایق را بیان کند و حنجره ی خسته ی مردم باشد.

من خود را سرباز راه حراست از حقوق شما مردم میدانم و از کار برای شما خسته نخواهم شد، حتا اگر اهانت و تهدید را پایانی نباشد.

اما در حال حاضر حرف آخر اینکه موضوع را از راه های قانونی و از مجرای نهادهای عدلی ‌‌قضایی و از طریق کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات تا جلسه‌های کابینه پی‌گیری کرده و شما را در جریان قرار خواهد داد.

حرمت
شایق قاسمی
خبرنگار آزاد و فعال مدنی ولایت پروان!