-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۹, پنجشنبه

سمیع حامد: عامهء تاجیک و پشتون، اوزبیک و هزاره در « ناداری» با هم شریک اند و سیاستمدار های شان در « دارایی»!