-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

انتحاری ها در مصلای استاد مزاری از ریاست تحقیق کشیده بودند

اطلاعات مؤثق به دست آمده که طراح اصلی حمله بر مجمع مردم در مصلای استاد مزاری، امرالله صالح، حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی وضیاء سراج رئیس امنیت ملی بوده اند.
ضیاء سراج بعد از نهایی شدن نقشه، به یکی از معاونان امنیت که خود از ولسوالی نجراب است، وظیفه داده بود که سه تن از فدائیان انتحاری را از ریاست تحقیق بیرون کرده و همراه با اسلحه و مهمات فراوان درمحل خاص جا به جا نماید.
افزون برین، برنامه احتیاطی در نظر گرفته شده و قطعه ۲۲۲ و ۹۹۹ وزارت داخله نیز در اکادمی پلیس مستقر شده بودند که در صورت اجرای عملیات موفقانه و حذف تمامی رهبران ثبات و همگرایی، و بروز شورش مردم، مسیرهای منتهی به محل حادثه را مسدود کرده و تمامی آثار وعلایم حمله و کشتار را از بین ببرند.
قطعه ویژۀ امنیت تمام کمره های فعال درمحل حادثه و ساختمان های مجاور را که صحنه های انتقالات اسلحه و انتحاری ها را تصویر گرفته بودند، فوراً از بین بردند تا سندی به دست کسی نیفتد.
اما طرح کشتار به درستی تطبیق نگردید و قطعات فوق الذکر دو باره مخفیانه به پایگاه های خویش انتقال داده شدند.
درخبرآمده است که با رسیدن خبر نجات رهبران ثبات و همگرایی، قطعات خاص امنیت به سرعت وارد عمل شده و با راه اندازی یک جنگ مصنوعی، دو نفر انتحاری جا به جا شده در ساختمان نیمه کاره را از پا در آوردند.
سفارت های امریکا و کشورهای عضو ناتو از قضیه مطلع بودند و پای خود را از معرکه بیرون کشیدند.