-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

آیا طالبان تیم مذاکره کننده کابل را سیال می گیرند؟جاوید کوهستانی
با توجه به تجربه مذاکرات طالبان با ایالات متحده امریکا که نزدیک به ۱۸ ماه طول کشید، طالبان از خواست های شان هیچ گونه عقب نشینی نکردند؛ امریکا حضورش را اشغال قلمداد کرد و آنانی که به زعم خودشان دربرابر اشغال می جنگیدند؛ امضای معاهده با امریکا را با شعار های الله اکبر بدرقه کردند.
 اکنون تیم مذاکراتی کابل باکدام ظرفیت آن ها وارد گفتگو می شود؛ آیا این ها صلاحیت تصمیم گیری مانند هیأت طالبان درقطر را دارا هستند؟
 همین هایی که به حیث مذاکره کننده تعین شده اند، سیال طالب ها استند؟
به باور من هیچ تناسبی بین هیأت طالبان و هیأت کابل وجود ندارد. به یاد داشته باشید که با این چنین برداشت و وضعیت، طالبان بدون مذاکره به حاکمیت کابل پایان خواهند داد. فراموش ما نشود که طالبان حتی برای مذاکره عجله ندارند و طوری بازی را پیش می برند که هر گروه با پای خود برای مذاکرات و آن هم در سطح سازش یا معامله مراجعه خواهد کرد. هرگاه اصل رهبری گروه های شخصاً وارد بازی نباشند، از راه های مختلف با طالبان تماس برقرار می کنند. باید شخصاً رهبران درین مذاکرات سر نوشت ساز حضور می یافتند.