-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

داعش برای بلعیدن شمال آماده می شود

طرح جوانب همین است؛ مگرافغانستان یک کشورغافلگیرکننده است. می تواند همه چیز معکوس شود.

پروژه داعش با نام حنیف اتمر درافغانستان در پیوند است. خیمه داعش از ننگرهار جمع شده و قرار است در شمال برپا شود. وظیفۀ اتمر درین دوره، قانع کردن رهبران کشورهای دور و پیش به تکمیل پروژۀ ترورهای زنجیره درسطح رهبران سیاسی است که از زمان عزل وی از مقام شورای امنیت ملی ملتوی قرار داده شده است. این بار صحنه های جنگ درشمال همزمان با فعال سازی کارتمام داعش و طالبان مدیریت خواهد شد. هر نیروی سرکش درین مناطق سرکوب و به تدریج محو خواهد شد. از میان برداشتن قدرت جنرال دوستم، محقق، صلاح الدین و عطا نور بخش اساسی تصفیه های بزرگ خواهد بود.