-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

خائنان نقابدار درهمه جا فعال شده اند

اگر به اسرع وقت، هند یا ایران، تیم ارگ و تیم ثبات وهمگرایی را با هم متحد نسازند و با تمام قوت تبلیغاتی، اردوی ملی و پلیس و امنیت ملی را به عنوان عامل صلح و بقای افغانستان اعلام نکنند؛ ریزش درصفوف قوای مسلح به نفع طالبان آغاز خواهد شد. تمام خائنان نقابدار بعد از امضای دو نیروی خارجی ( طالبان وامریکا) برسر سرنوشت افغانستان فعال شده و روپوش های شان را دور انداخته اند.