-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

اعتبار یک میلیارد دالر به طالبان داده می شود؟

مایک پمپئو علی الحساب برای دیدن ملابرادر فرمانده ملیشیای امریکا در دوحه شتافته است. دیگر هیچ تردیدی نیست که در دیدار با ملابرادر، با انتقال اعتبار یک میلیارد دالری به حساب «امارت اسلامی» جایگاه رسمی رهبر طالبان را به حیث رئیس  جمهور آینده به وی تبریک خواهد گفت. 
تشدید نبرد اجتناب ناپذیر است. هندی ها وایرانی ها قطعاً و ابداً وارد عرصه می شوند. 

متحدان بین المللی افغانستان به زودی در دام اشتباه خویش خواهند غلتید. میلیون ها نفر علیه طالب به جنگ خواهند برخاست. بودجه طالبان درسال های نود که از سوی عربستان پرداخته می شد؛ بیشتر از یک میلیارد دالر بود. نگاه داشتن یک ماشین جنگی همیشه درحال تعرض ( طالبان) پول زیادی را می بلعید؛ اما به مدنیت افغانستان غالب شده نتوانست.