-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

داعش خیالی

چرا ذهن ما باید قبول کند که داعش، به جای زدن طالبان، کاروان امریکایی و ناتو، یا رهبران سیاسی ارگ و ضد ارگ، حتماً باید مجمع کوچک سیکهه های کابل را به خاک و خون بغلتاند؟ اگر شما به جای طراحان داعش باشید، مهمانسرای امنیت ملی یا خانۀ مقامات دولتی را می زنید یا سیکهه های بیچاره را؟ داعش اسم مستعار عملیاتی امنیت ملی تحت نظر اشرف غنی است. مگر همین ها پیوسته اعلان ندادند که دسته جات داعش به دولت تسلیم شده و حتی 150 از خانواده های شان به دولت آمده اند؟