-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

دولت دکترعبدالله با جامعه جهانی درتقابل است


اطلاعات تحلیل شده مشعر اند که درحال حاضر، جامعه جهانی ( امریکا واتحادیه اروپا) طرف اصلی منازعه با دولت دکترعبدالله، است؛ نه محفل منزوی شده در ارگ. امریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که هرگاه دریک چرخش ناگهانی، طالب و دولت همه شمول علیه امریکایی ها موضع بگیرند، موجودیت پایگاه های امریکایی به طور کل زیر سوال می رود. آنگاه روسیه، چین و ایران با سرعت وارد گود خواهند شد. درحال حاضر، سیاست مشخص ایران، بیرون راندن پایگاه های نظامی امریکا از منطقه تعریف می شود.