-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

لحظه های جاودانه، به حجم احمد ظاهر، ستار جفایی و اسرائیل رؤیا

از برگه اسرائیل رویا

اشاره: عکس جفایی را وارد صفحه نتوانستم. هیهات! ازین قصه دلم آب شد! ( رزاق مأمون)

یک روز مرحوم احمد ظاهر با اصرار زیاد پیهم می گفت بیا برویم پیش جفایی یک قهوه بزنیم.
گفتم قهوه در کفیتریاست، با جفایی چه کار داریم؟
( کفیتریای مرکز فرهنگی امریکا در کابل، جفایی در آن مرکزکار می کرد)
گفت : نی، هم کافی می خوریم (می نوشیم) هم جفایی را می بینیم ...
اصرار زیاد کرد، بالآخره رفتیم پیش جفایی ...
جفایی همان لحظه با کمره اش ته و بالا می رفت؛ بعد از سلام علیکی علی الحساب تلفون را به دست احمد ظاهر داد و گفت:
به نجیب رحیق هم زنگ بزن که بیاید، بسیار وقت است که درکش معلوم نیست ...
و فوراً با همان کمره یی که در دستش بود، از احمد ظاهر گرفت. من چون عکس گریز بودم نگذاشتمش عکسی از من بگیرد.
برخلاف، من به جفایی گفتم تلفون را بگیر که من عکس ات را بگیرم، او در حالی که پیش روی کلکین بود؛ عکسش را گرفتم.

یادداشت: هر جایی که مهمان می بودیم، احمد ظاهر به صاحب کمره چشمک می زد، یعنی عکس اسراییل رویا را نگیر که قار (قهر) می شود.
این عکس احمد ظاهر که در بعضی سایت نشر شده همان عکسیست که در باره اش گفتم در بک گروندِ عکس (پس منظر عکس) عکسی یک نمایشی است که بر دیوار دفتر آقای ستار جفایی اویخته بود.
آقای ستار جفایی اولین دایرکتر تیاتر Contemporary Show در افغانستان است. تا کنون تنها کسی که از او و استعدادش به نیکویی در یک مجلس فرهنگی یاد کرده است، خانم فریده انوری است.
چه خوب است که یگان قدردان هنر از او یادی کند، مخصوصاً در این روز ها که وی از مریضی بسیار شدید رنج می برد.
تلفون او به قرار زیر است :
7187794078

این هم بگذرد.