-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

پروژه طالب به جایی نمی رسد

بدبختانه، برخی حقایقی است که لچ و برهنه باید نوشت تا مردم از نظر ذهنی آمده باشند. 
پروژه صلح با طالب یک بازی مؤقتی است. یک مأموریت تبلیغاتی که کاربرد خارجی دارد. یک مأموریت نا ممکن است.حتی پاکستان به تطبیق آن اطمینان ندارد. سکوت همزمان هند و ایران را دست کم نگیرید. بشر برای منافع خود، درهرجا می تواند جهنم بسازد. شما به پدیده طالب به چشم «افغان» می بینید؛ اما چشم منطقه و اکثریت مردم افغانستان، طالب را بخشی از اردوی بدون یونیفورم پاکستان می دانند. قطعاً اهمیت ندارد که طالب پشتون است یا غیرپشتون.
گذشته ازین، طالب به کمتر از امارت اسلامی و شریعت بدوی قانع نیست و مولوی شینواری از چند روز به این طرف در تلویزیون ها واضح به مردم هشدار می دهد. 
شما نیروی خوابیدۀ ضد طالبان را درشمال، کابل، غرب، شرق وجنوب نادیده نگیرید. تطبیق شریعت و امارت از نظر عملی به دور از امکان است؛ حتی مریدان پروپاقرص شریعت، از نظرعملی نمی توانند آن را در طولانی مدت تحمل کنند.