-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

نیرو های جنرال دوستم، افراد ارگ را از کاخ مرمرین بیرون راندند

به حواله بیان مؤثق از مرجع دست اول، دیروز درجریان مراسم سوگند دکترعبدالله به حیث رئیس جمهور دولت همه شمول، نیروهای مسلح جنرال دوستم با سرعت به کاخ مرمرین داخل شده و نفرات سروردانش معاون دوم دکترغنی را از آن جا بیرون راندند. 
بعد از ختم مراسم سوگند دکترعبدالله، معاونان اول و دوم ریاست جمهوری همه شمول در کاخ مرمرین رسماً معرفی گردیدند.
درگزارش آمده است که ارگ تصمیم داشت با استفاده از نیروهای ملیشیایی پی پی اس به ضد حمله اقدام کنند اما از سوی نیروهای امریکایی ممانعت شدند.