-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

عجب! فرار از کرونا را «بی غیرتی!» می دانند

در افغانستان مبارزه با کرونا نظر به چند دلیل، مشکل است.
روبرداشت

۱) یک دسته از مردم به قضا و قدر ایمان دارند و کرونا را امتحانی از جانب خداوند میدانند پس اینها اصلاً کوشش هم نمیکنند تا از آن دوری بکنند و با کرونا رفتن به آن دنیا را مشیت الهی دانسته و به آن راضی هستند.

۲) دسته دوم غیرت شان اجازه نمی دهد تا از کرونا بگریزند این ها رعایت کردن امورات صحی را فرار از کرونا دانسته و آن را نشانه بی غیرتی و ترسو بودن میدانند.

۳) دسته سوم از بس گرفتارِ روزگار و به دست آوردن یک لقمه نان برای خود و فرزندان خود هستند و از بس مشکلات دارند که کرونا در آخرِ صفِ مشکلات ایستاده است.

۴) بی برنامه گی و کمبود امکانات نهاد های مسئول دولتی عامل چهارم است.

حالا آن عده از مردم که در دسته های بالا قرار نمی گیرند که خود را حتا بُکشند هم چاره ساز نیست.