-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

عبدالله دیگر عقب نشینی نمی کند

صالح محمد ریگستانی می گوید: دکترعبدالله در سال 2014 تا کناره های دریای آمو در برابر غنی عقب نشینی کرده بود. این بار آن اشتباه را تکرار نمی کند. او درنقش مأمور حکومت به رهبری غنی ظاهر نخواهد شد و به دست خود خودکشی سیاسی نخواهد کرد. ریگستانی گفت که گروه غنی ریشه و جایگاه نفوذ در بین مردم ندارد و همه اطرافیانش « فرد» اند نه بخشی از حضور اجتماعی.