-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱, جمعه

بدون کاغذ تشناب زنده می مانند؛ اما بدون غذا می میرند

عقل من به فهم این نکته نایل نیامد که چطور همه ای مردم درسراسر جهان، از نبود و قحط کاغذ تشناب به وحشت اندرگشته و مطلق ایمان خود را باخته اند؟ تجارب خود ما و تاریخ به ما گواهی می دهد که درمواقع اضطرار، جنگ و بلایای طبیعی، علی علی العموم دغدغه و هراس خلایق از قحط ارتزاق است؛ اما این مردم دنبال کاغذ تشناب، حتی انسانیت خود را فراموش کرده اند. مافیای اقتصاد تولیدی برای تن زدن و خلاص شدن از بار «اضافه تولید» چه شیطنت هایی که به کار نمی زند!
حتی پذیرفتنی تر بود هرگاه مردم به طرف بوتل های قهوه یا مواد لبنی و اقلام شوینده، هجوم می آوردند؛ اما دیدیم که اخلاق انسانی چقدر به سرعت جایش را به ضربه زنی به پوز و صورت و کندن موهای همدیگر خالی کرد.