-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

مقاومت مقتدرانه، معجزه است؛ به شرط آن که دو باره معامله نشود

جان بولتن سناتور جمهوری خواه درکنگرس سنای آمریکا:
ما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بسیار از نزدیک دنبال کردیم. و نگرانی مردم افغانستان برای ما از همه کاری مان کرده مهم تر است.
و جنجال های پسین انتخابات افغانستان از سیاست های مزبور دونالد ترمپ است ما با جمع دیگر از سناتوران آنچه که واقعیت است حمایت و نگرانی رهبران افغانستان را باز نگری می کنیم.
و اگر این خود سری های دونالد ترمپ در قبال افغانستان ادامه یابد ما از موقف مردم افغانستان حمایت می کنیم.
ما داکتر عبدالله عبدالله را در چندین سال که در حکومت منحیث رئیس اجرائیه افغانستان بود شخصی قابل اعتماد برای شرکای خارجی دولت افغانستان می دانیم و در داخل کشور خود همچنان از جایگاه خوب بر خودار است و همه رهبران افغانستان هم با او است و کنگرس سنای آمریکا هم از موقف شخصی حمایت می کند که هم ثبات سیاسی را در افغانستان تامین کند و هم گروه طالبان به رهبری آن آماده گفتگو های صلح باشند.