-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

آصف ننگ والی نیست؛ مافیا است


داستان نورچشمی های اشرف غنی

خبر می رسد که جنجال فساد ولایت لغمان یک بار دگر به کابل رسیده است. وکلای پارلمان، شورای ولایتی و سناتوران ولایت لغمان از گسترش فساد در لغمان و مافیایی بودن مقام ولایت لغمان شاکی اند.

قرار معلومات رفیع الله مموزی وکیل پارلمان، ذوالفنون صافی وکیل پارلمان، قاری میرحاتم سناتور از ولایت لغمان، سنگروال معاون شورای ولایتی وجنرال زمان مموزی از متنفذین لغمان در یک جلسه در کابل از اشرف غنی شدیداً انتقاد کرده و او را متهم به حمایت از آصف ننگ والی لغمان کرده اند.
 گزارش ها بیان می دارد که آصف ننگ تقریبا 470 نمرات رهایشی و 44  نمره های بلند منزل را همراه با نظیف الله نیازی شاروال ولایت لغمان در بازار سیاه با پول هنگفت به فروش رسانده است. 
این در حالی است که اشرف غنی طی مکتوب متحد المال فروش وتوزيع نمرات را ممنوع کرده است. شکایت نخبه گان لغمان به دادستانی کل نیز به جایی نرسیده است.