-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

تروریزم از شما تسلیمی کامل می خواهد؛ نه تفاهم وجور آمد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان دوشنبه 2 مارس به خبرگزاری فرانسه گفت، دورۀ کاهش خشونت پایان یافت و عملیات این گروه علیه نیروهای امریکایی نه بلکه علیه نیروهای امنیتی افغان از سر گرفته شده است.

مجاهد اضافه کرد، جنگجویان طالبان بالای نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان حمله نمی کنند، اما علیه نیروهای امنیتی دولت افغانستان حمله می کنند.
اکنون، خوشبین ها نسبت به طالبان که شبکه اجتماعی را پرکرده اند؛ چی می گویند؟ حتی شبه روشنفکران، تحصیل یافته ها، وفعالان مدنی که به تازه گی به مشرب طالب گرویده اند؛ چه نظری دارند؟