-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۷, شنبه

آیا آی اس آی با دور زدنِ طالبان، درکابل فاجعه آفرید؟ آیا ارگ قصد داشت رهبران مخالف را که با طالبان کی شده اند؛ دسته جمعی نابود کند؟ اما هر دستی که درکار بوده باشد، یک نتیجه را مسجل کرد: کوتاه تر کردن زمان نزدیکی بیشتر تیم ثبات وهمگرایی با طالبان و سرنگونی غنی