-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

اعلان سه صد مرتبه ای برنامه/ طلوع را چی شده است؟

تلویزیون طلوع یک سوژۀ تکراری را در برنامه گفتمان با سه نفر مورد بحث قرار داده. یک هفته است که شب و روز بیش از سه صد مرتبه تریلر و زیگنال یک دقیقه ای آن پیوسته نشر می شود. من مطمئن هستم  خود برنامه ( اگر خیلی سخاوت پیشه کنیم) فقط برای یک بار قابل دیدن و شنیدن خواهد بود. این نشان می دهد که تنظیم نشراتی طلوع از حالت موازنده برآمده و رفتار راه رفتن روی اعصاب را تمثیل می کند.