-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

به امرالله صالح گفته اند که برو جایت را بگیر!


گزارش می رسد که اعضای ارشد خونتای انتخاباتی، امرالله صالح را ترغیب می کنند که « برو جایت را در معاونت اول بگیر». مشارالیه حیران است چطور جای خود را «اشغال» کند. درکاخ صدارت یک کندک به شدت مجهز جنرال دوستم مستقر است. تحلیل غالب آن است که هرگاه ارگ از قطعات ملیشیایی پی پی اس برای روفتن دم و دستگاه دولت همه شمول کار بگیرد، نخستین نتیجه اش، فروپاشی اردوی ملی و انفصال شمال از مرکز خواهد بود.