-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۹, پنجشنبه

خلیلزاد حالا مردم را از کرونا می ترساند

تو که مردم افغانستان را از کرونا می ترسانی، مگر اولین کسی نیستی که با کرونا های مرگ و جهل، پیمان بستی و برای آنان در سیاست برون مرزی امریکا جا بازکردی و  مشروعیت بخشیده ای؟!