-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

حامدکرزی: مراسم تحلیف اشرف غنی را برهم بزنید!

بر بنیاد اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، حامد کرزی در 24 ساعت اخیر در تماس با رهبران حزب وحدت اسلامی پیوسته آن ها را تشویق کرده است که همزمان با شروع مراسم تحلیف ریاست جمهوری اشرف غنی، همه پیکرهای شهدای مصلای استاد مزاری را در یک صف عقب دیوارهای ارگ جمهوری بیاورند و از اشرف غنی حساب خون خود را بگیرند.

درخبرآمده است که کرزی با دیگر جناح ها و شبکه های با نفوذ نیز درتماس شده است تا به هر طریقی که شده، مراسم تحلیف اشرف غنی را اخلال کند.
هنوز از تصمیم رهبران هزاره اطلاع معتبری در دست نیست. همچنان معلوم نیست که تیم ارگ درمقابله با این تحرکات چه کاری خواهد کرد. 
مخارج راه پیمایی اعتراضی همراه با تابوت های شهدا را حامد کرزی تأمین می کند. دکترعبدالله ازین پویایی های کرزی مطلع است و از آن حمایت می کند. درخبراضافه شده که حامد کرزی با استاد عطا و یونس قانونی نیز مذاکرات و مشورت هایی را شروع کرده است تا همه را علیه تیم دولت ساز بشوراند.