-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

آنتن ترکیه و روسیه در دفتر اشرف غنی نصب گردید

تعامل خیلی پیچیده دراطراف ارگ در جریان است. نیروی ملی مقاومت درتیم ثبات و همگرایی ابتکار عمل را گام به گام از دست می دهد.
کشیده گی و اختلاف بین شاکر کارگر و جنرال دوستم همیشه و مزمن بوده است. اکنون اشرف غنی با انتصاب وی به ریاست دفتر خودش، با یک تیر چند هدف را بزند.
 شاکر کارگراز افراد خاص مرتبط با دولت ترکیه است که واضحاً او را جانشین جنرال دوستم تعریف می کنند.حتی چند باری ترکیه برای جنرال دوستم  مشوره داده است که استعفا داده و مقام رهبری ازبیک ها را به شاکر کارگر خالی کند.
 شاکر در بین مردم اوزبیک  هم طرف دارانی دارد. روابط وی با دولت ازبکستان نیز قدیمی و پا برجاست. مهم ترین جنبۀ موقعیت شاکر این است که از کادرهای مؤثر سازمان اطلاعاتی روسیه در حوزه افغانستان به حساب می رود. هسته های فعال و ناظر ریاست امنیت ملی افغانستان ازین مسآله پوره ملل می باشند. قرار بود شاکر کارگر به حیث معاون امنیت ملی مقرر شود؛ مگر به دلایلی جنبه عمل به خود نیافت. 

اکنون وی درحساس ترین پیچ کشاکش های سیاسی داخلی و منطقه ای تا دم گوش دکترغنی بالا کشیده شده است. درین رابطه چند فرضیه می تواند مطرح باشد. احتمال اول این است که که ترکیه با اشرف غنی در مورد حق اوزبک ها به همسویی رسیده و غنی برای نجات از وزن مردمی جنرال دوستم، کلیه شرایط را پذیرفته باشد. 
  همچنان این احتمال هست که جنرال دوستم گفته باشد چون من با داکتر عبدالله هستم، مانعی ندارد که کسی از مردم ما در تیم غنی داشته باشد. فرضیه دوم ضعیف می نماید. گزارشنامه افغانستان اطلاعات دقیقی در دست دارد که جنرال دوستم به غیراز حذف گروه اشرف غنی به هیچ چیزی معادل آن قانع نخواهد شد. از نظر ارگ، شاکر می تواند عامل مهمی در صف شکنی بین ازبیک ها باشد تا دور و بر جنرال دوستم را از افراد نظامی و سیاسی خالی کند. 
چون برنامه امنیت با طرح نزدیک شدن با دوستم به هدف شکار دوستم از داخل ناکام شد؛ قیصاری به مزار فرار کرد و حالا  دولت خانه اش را که با طیاره تخریب نموده بود، از کد ۹۱ دوباره به صورت مجلل بازسازی می کند. این که در مانور امنیت ملی ده نفر بچه های غریب کشته شدند، کمترین اهمیتی ندارد و اینک خانه اش را ترمیم دارند و نفراتش را دو باره مسلح ساخته اند. به نظر می رسد وظیفه اصلی ارگ آن است تا شمال چه توسط طالب و چه توسط ملیشه های ارگ باید تا زمان احالۀ کامل قدرت به طالبان متشنج باشد .انتصاب ناگهانی حنیف اتمر یکی ازین نشانه هاست.