-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۹, پنجشنبه

کرونا دشمن آیت الله های اسلام است

پیک نت: این  اطلاعات، پس از حمله دوشنبه آتش به اختیارها به حرم حضرت معصومه و شکستن در و ورود به آن برای پیک نت ارسال شده است:

در قم هم مردم و هم شماری از روحانیون غیر حکومتی که برخلاف آیت الله های حکومتی در قم مانده اند، به شدت از ماجرای باز کردن درهای حرم حضرت معصومه عصبانی اند. فعلا حکومت آیت الله صادق شیرازی را به عنوان مقصر این ماجرا جلو انداخته و اسم آن گروهی را که در حرم را شکستند گذاشته "فرقه شیرازیه" یا "شیعه انگلیسی"، اما مردم این ادعاها را قبول ندارند و فرقه مصباحیه را متهم می دانند. از مشهد خبر مستقیم نداریم اما ماجرای باز کردن درهای حرم امام رضا هم باید طبق طرحی مشابه آنچه در قم اتفاق افتاد انجام شده باشد.

شهر قم بر خلاف تبلیغاتی که حکومت برای سلب مسئولیت از خودش می کند، معمولا و عمدتا خلوت است. در حرم هم مردم معمولا نمی روند و پس از شکسته شدن درها دسته هائی را که در حرم می شد دید اغلب پاکستانی هایی بودند که معمولا در اطراف حرم پرسه می زنند.

تا آنجا که ما خبر داریم آیت الله های حکومتی را با یک هواپیمای ویژه مستقیم برده اند به کیش.