-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

چشم تو را صدقه کرونا!

اشاره: طبیعت به خود تکانی داده است تا موازنه از دست رفته را برابر کند. انصاف و بی انصافی یک اصل دیالکتیک است.

واقعا چشم تو را صدقه کرونا! اشرف مخلوقات را تا کنون کسی مانند تو تحقیر نکرده بود. فرهنگ چندین‌ هزارساله، آداب و تمدن، اخلاق و شفقت و مهربانی و خلاصه هر آنچه را از این دست که بدان ناز می‌زدیم و مباهات داشتیم، همه را دود کردی و به هوا فرستادی. هم علم ما را ریشخند کردی، هم اخلاق ما را و هم صبوری و حوصله ما را. البته تا اینجا را شاید هم حق‌داشتی. اما حالا که همه چیز روشن شده، مشت ما آدمیان بی‌نوا باز شده، چرا ادامه می‌دهی؟! می‌خواهی چه چیز دیگری را به خود یا به ما اثبات کنی؟! به نظر من مقصود حاصل است. ما هم به قدرت تو و هم به عمق بی‌نوایی و رذالت خود مان تا حدی پی‌برده ایم. بس است. بیش از این زیاده روی است. ما دیگر طاقت نداریم. فهمیدیم که در بسیار کارها و شیوه‌ها باید تجدید نظر کنیم. تا اینجای کار تو برنده هستی و ما بازنده.  اما اگر زیاده روی کنی ما فرصت عبرت گرفتن را از کف می‌دهیم. به نفع تو هم هست که به ما چانس دو باره بدهی. به دیگران کار ندارم، از نظر شخص خودم تا اینجا می‌توان گفت چشم تو را صدقه کرونای عزیز! ولی لطفا ادامه نده!
علی امیری