-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

بازی با آتش هویت ها


خواجه بشیر احمد انصاری
در این چند روزی که گذشت ما شاهد دور دیگری از بازی با آتش هویت ها بودیم، امری که فشار و حساسیت برخی گروه ها را تا سرحد مطالبه برای تغییر نام کشور بالا برد. سیاسی سازی دین و هویت و استفادۀ ابزاری از این دو پدیدۀ حساس و حساسیت برانگیز یکی از شاخصه های بارز سیاست ورزی در سی سال اخیر افغانستان بوده است که تکوین اجتماعی و میکانیزم بسیج انتخاباتی جامعۀ سنتی افغانستان زمینه را برای همچو بازی های خطرناکی آماده ساخته است.

یکی از مشخصه های چشم انداز قلمرو سیاستِ افغانستان کنونی در سرشت "دوگرایی" و یا آنچه در زبان انگلیسی “Dualism” و در عربی آن را "ثنویت" می نامند، نهفته بوده است، دو گرایی ای که برای پایان بخشیدن به بحران انتخاباتی سال 2014 میلادی به ایجاد پستی به نام ریاست اجرائیه انجامید. این دو گرایی شاید در تمامی جوامع سیاسی دنیا به چشم خورد که در امریکا به نمونۀ حزب "دموکرات" و "جمهوریخواه"، در انگلستان به حزب "محافظه کار" و "کارگر"، در پاکستان همسایۀ ما به "مسلم لیک" و "پیپلز پارتی"، و در ایران به گروه های انتخاباتی "محافظه کاران" و "اصلاح طلبان" می توان اشاره نمود. تو گویی در میدان بازی های سیاسی هم تنها دو تیم باید بازی کنند.

جامعۀ در حال توسعۀ افغانستان در این سی سال اخیر به اشکال گوناگونی با این "دوگرایی" تعامل نموده است که گاهی خود را در مظهر شمال و جنوب به نمایش گذاشته، زمانی در شکل تاجک و پشتون، گاهی در در چهارچوب پشتون و غیر پشتون و وقتی هم در قالب فارسی و پشتو. احزاب سیاسی سنتی و ایدیولوژیک نیز در همین قالب ها خلاصه شدند. کار و کاروان برخی از ایدیولوژیک ترین و "بنیادگرا" ترین رهبران ما پس از نیم قرن "جهاد" و "مبارزه" و "هجرت" و "مغاره نشینی" و "خون" و "شهادت" و "شعار " و جنگ با شوروی و امریکا و شعار نه "شرقی و نه غربی" و "حکومت صد در صد اسلامی" در همین منزلگاه اتراق نمود. خلاصۀ سخن اینکه خیلی از سیاستمداران فرصت طلب ما چه در برهه های جنگ و چه در اوقات صلح بر عنصر هویت سرمایه گذاری هنگفتی نموده و سود فراوانی هم از این قطب بندی های هویتی برده اند.

یکی از نقاط عطف سرشت دوگرایانۀ سیاست افغانستان انتخابات 2014 ریاست جمهوری کشور بود، انتخاباتی که در پایان هیاهوی آن نوزادی بنام "حکومت وحدت ملی" با یک عملیات قیصری "عمل سزارین" بیرون کشیده شد که آن هم می تواند مظهر و مصداق بارز این "دوگرایی" بوده باشد که در وجود دو گروه انتخاباتی هر یکی "اصلاحات و همگرایی" و "تحول و تداوم" ظاهر گردید که مرکز ثقل یکی جنوب کشور بود و از دیگرش شمال.

حال که عمر آن حکومت در حال پایان یافتن است، بازی های دور دیگری انتخاباتی نیز آغاز گردیده و بحرانی که با نام "تذکره های برقی" گره خورده است، پیوندی تنگاتنگ با همین انتخابات دارد؛ انتخاباتی که به گفتۀ آقای اشرف غنی احمدزی - که در سمپوزیم جهانی زنان افغانستان سخن می گفت- در ماه جوزای سال آینده برگزار خواهد شد.
در این چند سال اخیر شاهد بوده ایم که حساسیت های هویتی در مهمترین لحظات سیاسی دامن زده می شوند که در بیشترین حالتها این کار به هدف برانگیختن گروه های مشخص قومی صورت می گیرد تا این برانگیختن ها زمینه را برای بسیج طرفدارانی برای سیاستمداران مشخصی مهیا سازد. برانگیختن حساسیتها از راه طرح نمودن شعار های قومی به بازی گاو بازان اسپانیایی شباهت دارد که با برافراشتن پرچمی سرخ رنگ همبازی خویش را تا حد جنون بر می انگیزند در حالی که خود می دانند شکار خویش را چگونه از پا در آورند.

این کنش های هویتی در بیشترین حالتها خیلی سنجیده شده بوده، در حالی که واکنش های انفعالی و نا سنجیده در برابر آن گاهی به تجربۀ شرطی شدن واکنش فیزیولوژیست روسی "پاولوف" شباهت داشته است - دانشمندی که در صدد ایجاد رابطه میان محرک و پاسخ بود - و گاهی هم به تجربۀ گاو بازی اسپانیایی ها. به این معنی که آنچه در تذکره های برقی آمده است، سال ها پیش در تذکره های کاغذی و پاسپورت های ما درج شده بود ولی چون کسانی که آن را تطبیق می نمودند، در آن زمان ارادۀ برانگیختن گروه های مشخصی و سپس ایجاد پایگاه در میان گروه های معین دیگری را نداشتند، از همین لحاظ این برنامه بدون هیچ سر و صدایی تطبیق گردید و تا هنوز هم کسی آن را احساس نکرده است.

طوری که یاد آور شدیم صفبندی های انتخاباتی از همین حالا آغاز گردیده و خدا می داند که تا یک سال دیگر چقدر انرژی و امکانات دولت و مردم در این کارزار بیهوده ضایع خواهد شد. با استفاده از تجارب دو انتخاباتی که گذشت، آقای اشرف غنی احمدزی تلاش خواهد ورزید تا در معرکه آرایی های انتخاباتی پیشرو، از یکسو برای طرفداران خویش انگیزۀ هویتی ایجاد کند و از سوی دیگر حریف انتخاباتی اش "داکتر عبدالله" را خلع "هویت" نماید. به این معنی که اگر هویت قومی در تذکره های برقی نگاشته شود، این امر داکتر عبدالله را مجبور خواهد نمود تا در تذکره اش یا "پشتون" بنویسد و یا هم "تاجک". اگر "پشتون" نوشت، با در نظر داشت شرایط کنونی کشور که جامعه در تب قومگرایی می سوزد، بر مرکز ثقل انتخاباتی او در سمت شمال کشور تأثیر بزرگی خواهد نمود، و اگر "تاجک" نوشت، در آن صورت هم هدف تیر طعنۀ حریفان خویش قرار گرفته و در بخش دیگر کشور هویتش زیر سوال خواهد رفت. آقای عبدالله که می داند حریفش چه نقشه ای برای او کشیده است، از همان آغاز کار، مخالفتش را در برابر درج هویت قومی در تذکره های برقی اعلام نموده بود که تا هنوز بر سر حرف خویش ایستاده است. به باور این نویسنده، مخالفت ریاست اجرائیه با طرح تذکره های برقی از همینجا منشأ می گیرد.
به هر حال، دیدگاه نویسندۀ این سطور در پیوند به بحران تذکره های برقی را می توان در چند نکته خلاصه نمود:

1- هیچ لزومی نیست بلکه خیلی احمقانه است که در کارت های تابعیت و پاسپورت های یک کشور، گتگوری خاصی برای "ملت" بگذارند. هدف از درج کتگوری هایی چون "سن" و "سال تولد" و "جنس" این بوده است که دارندگان کارت هویت و تذکره و پاسپورت می توانند در کتگوری های مختلفی تقسیم بندی گردیده و از همدیگر متمایز گردیده و شناخته شوند، در حالی که کتگوری ملت همه را شامل می شود و از همین لحاظ ملت های دارای تجربۀ کم هم نیازی به نگاشتن آن در متن کارت نمی بینند. حد اقل نگاهی به کارت هویت اتباع اسرائیلی بیندازید که حتی در کارت آن ها کتگوری ملت وجود ندارد، در حالی که می توانند اتباع عربی نژاد خویش را با همین شیوه اسرائیلی بسازند.
2- در کارت ها و پاسپورت های شهروندان کشور ما نام رسمی دولت افغانستان سه بار تکرار شده است، یک بار به انگلیسی، یک بار به فارسی و یک بار هم به پشتو. آخر دیگر چه نیازی وجود دارد تا آن را یک بار دیگر در متن کارت و پاسپورت بگنجانند.

3- اگر هدف از این افغان، افغان گفتن ها نهادینه ساختن این واژه در اسناد رسمی و هویتی شهروندان باشد، این هدف هم نمی تواند با این شیوه تطبیق گردد. اسراف در مصرف این واژه پرسش ها و مشکلاتی را به بار خواهد آورد که حل آن از توان طراحان تذکره های برقی بالا بوده است.
4- به این باور هستم که حتی ثبت کتگوری قوم هم در کارت های هویت مشکلاتی را به بار خواهد آورد و به جای آن این معلومات را می توان در "دیتا بیس" و یا "پایگاه داده" تذکره ها ثبت نمود.
در این میان آنچه برای من خسته کن بوده، موعظه هایی است که در همچو مناسبت ها از زبان دوستانی می شنوم که خیلی تلاش می ورزند تا عصا را از میان گرفته و خیلی "خوب" و "دلسوز" و "مسلمان" و "ملی" جلوه نمایند. روش این دوستان در بیشترین حالتهای آن خیلی سیاسی است که تلاش می ورزند تا دل همه را به دست آورده و بر شمار طرفداران خویش در میان همه اقشار بیفزایند. این بزرگواران بجای آنکه دیدگاه "قانون" و "دین" و "منطق" و "عقل سلیم" و "تجارب" ملت های دیگر را معیار قرار دهنداز حل مشکل طفره رفته و دست به موعظه می زنند و با این شیوه هم از مسئولیت فرار می کنند و هم در جایگاه یک نصیحتگر دلسوز جلوه می نمایند.

سیاستمدارانی که بالا بردن تب هویتی و به وجد آوردن گروه های قومی را کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای ایجاد پیوند با جامعۀ مورد نظر شان می دانند بی خبر از این اند که با این کار خویش شاید شور و شوق و "ننگ" و هیجانی را در میان گروه هایی ایجاد کنند، هیجانی که آن ها را به سوی صندوق های رأی خواهد کشاند، ولی عواقب خطرناک این کار در دراز مدت خرمن هستی همه را به آتش خواهد کشید. اگر آن ها خواسته باشند تا با تشدید تضاد های قومی و دامن زدن به آتش هویت ها ریشه های خویش را در عمق جامعه بگسترانند باید بدانند که ریشه های بیمار و گندیده تعصب شاید روزی تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید، و حلقۀ خبیثه تعصب به آتشی می ماند که پیش از "دیگران" خرمن هستی "خویش" را خواهد سوخت.
ماتادور های سیاست افغانستان باید بدانند که با وجود همه مهارت و اعتماد به نفسی که یک بازیکن می تواند داشته باشد ولی گاهی هم می شود که گاوی خشمگین ماتادوری را از زمین برداشته، بر سر شاخ چرخانده بر زمینش کوبد، و سپس شاخ بر قفسۀ سینه اش فرو برده نقش زمینش نماید.
بهرام که گور می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت