-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

به حوالۀ منبع ویژۀ امنیتی، ناصرغیرت عضو شورای ولایتی لوگر از سوی یک تیم ویژۀ شبکه شورای امنیت ملی ترور شده است. وی از تاجک های فعال ولایت لوگر بود.