-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

خلیلزاد به کاخ سفید معلومات غلط داده بود

محمد جواد رحیمی

وزارت خارجه آمریکا تلاش های جدی ای را روی دست گرفته تا اشتباهات بزرگ خلیلزاد را جبران و افغانستان را از این بن بست خطرناک نجات دهد. 
خلیلزاد خلاف تمام قوانین ملی و بین المللی، از نتیجه تقلبی حمایت کرد و در عین حال، به مقامات آمریکایی نیز معلومات غلط و نادرست داد. حالا که دکتور عبدالله با قدرت و جدیت در برابر دستگاه جعل و تقلب ایستادگی نموده و در تلاش ایجاد حکومت همه شمول می باشد، وزارت خارجه آمریکا با درک تمام اشتباهات گذشته، برای دریافت یک راه حل فوری و عملی دست به کار شده است. 
آمریکا به خوبی می داند که تیم متقلب بدون حمایت آمریکا، حتی یک هفته هم جرئت و قدرت رهبری جعلی و تحمیلی را ندارد. حاکمیت سلیقه ای، قانون شکنی و برتری جویی، فقدان جایگاه ملی و عدم حضور احزاب و شخصیت های مردمی در تیم متقلب، نه تنها کشور را به مصیبت های بی شمار سردچار نموده، بلکه حتی امنیت و منافع ملی افغانستان و آمریکا را نیز با خطر مواجه نموده است. نتیجتأ، ما ضمن آن که تلاش های جدید وزارت خارجه را به خیر هر دو کشور می دانیم، برای انعکاس عملکردهای جانبدارانه و غیر مسؤلانه خلیلزاد نیز تلاش های جدی کرده ایم و خواهیم نمود.