-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۵, یکشنبه

مذاکرات بین الافغانی با طالب، یک کابوس است

خونتای انتخاباتی آزادی زندانیان طالب را معطل کرده است. «ضمانت» می طلبد. امریکا ظاهراً خیالش را راحت کرده و تماشا گر است. گروه طالبان تهدید کرده است که حاضر به شروع مذاکرات بین الافغانی نیست. این مذاکره فقط یک نام است. هرگاه شروع هم شود، پایان ندارد. طالب غیر از خودش به هیچ ارزشی تمکین ندارد؛ و گروه های مقابل نیز بعد از چند دور مذاکره با آن ها ترسک شان می پرد و به حدی چشم سفید خواهند شد که خود سه برابر طالب، به تشدد و مقاومت برضد طالب روی خواهند آورد. 
امریکا همچنان تماشا خواهد کرد. اما من یک حدس می زنم: دو حکومت جداگانه، دروضعیتی قرار می گیرند که برای احتراز از نابود نشدن، یک جبهه واحد تشکیل دهند. آنگاه طلسم طالب می شکند. طالب، چیزی بیشتر از یک مفرزۀ تباهی و سیار نیست.