-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

بالاخره یک انتحاری خدایی برضد طالبان هم عملیات خود را خاموشانه شروع کرد. همایون سلیمی گزارش کرد که نفر مبتلا به ویروس کرونا در بلخ، به ولسوالی دولت آباد، درساحۀ زیر ادارۀ طالبان فرار کرده است.