-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

فرید حمیدی در دام فساد و آی اس آی گرفتار است.

هیچ مرجعی برای رسیده گی به شبکه فساد در سارنوالی وجود ندارد. 
از حکومت ضعیف و دو سره چه امیدی است؟

گزارش ارجاع شده بیان می دارد که فتاح سید خیلی مرستیال نظامی سارنوالی بعد از حریق اسناد فساد میلیون ها دالر در دارالامان، به یک چلبازی غم انگیز دیگری متوسل شده است.
 موصوف در نسب و تبار خویش دستکاری کرده تا در زدوبند های قومی و فساد سالاری مصوونیت بگیرد. وی حالا سندی درست کرده که از قوم صافی است. یک خاطی بالفطره دیگر به نام نورحبیب جلال از افراد سابقه حکمتیار است. وی دوست نزدیک فرید حمیدی ( سردسته فساد سالاران متعلق به ارگ) و صاحت شرکت خصوصی نسبت قومی خود را جعل کرده است.

مشارالیه ( نورحبیب جلال) یکی از جاسوسان سابقه دار و وفادار آی اس آی درافغانستان است که از سوی فرید حمیدی، رئیس کنترول مقرر شده است. اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که نورحبیب احتمال دارد واسط بین فرید حمیدی و آی اس آی باشد. البته این تخمین شبکه های اطلاعاتی امنیت ملی است. 
دوسیه های خاص و پول آور از یک میلیون تا صد میلیون دالر دراختیار فتاح سید خیلی قرار داده شده است. معاشات افراد شبکه فساد از نود هزار تا یک صد و پنجاه هزار افغانی است. این گزارش ها در واقع دردنامه های یک نسل است.