-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

نام قاچاقچیان زبده مواد مخدر درلست زندانیان طالبانگزارش هایی وجود دارد که در فهرست 5 هزار نفری زندانیان طالبان، نام صدها تن از قاچاقبران مواد مخدر نیز درج شده است. سلاطین جنایت و مواد مخدر با دادن مبالغ عظیم پول به یک حلقه خاص مشترک طالبان و خلیلزاد و ارگ توانسته اند  با تغییر دوسیه های خویش از کتگوری جنایت کاران به عضویت در شبکه های ترور طالبان، زمینۀ را برای آزادی خویش فراهم آوردند.   

به اثر تلاش های دکتر فیض محمد زلاند و قاضی حسن حقیار که هم آهنگ کنندۀ امور تماس ها و ترتیب فهارس زندانیان طالب تعیین شده اند؛ نام ده ها تن از قاچاقبران دانه درشت زندانی را که قبلاً با عباس استانکزی در قطر رابطه داشتند؛ درج فهرست کرده اند. 
گزارش می گوید که از حساب بانکی خانواده های زندانیان مواد مخدر، پول های زیادی به حساب بانکی عباس استانکزی در دوحه واریزشده است. حامد گیلانی نیز درجریان قضیه قرار دارد.