-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

کشتار زابل/ مگر وظیفه امنیت ملی تنها کشتن آمرستار هاست؟


درکشتار سربازان قوای مسلح در زابل، خود اعلام می کنند که « نفوذی های طالبان» از داخل پاسگاه دست به قتل عام رفقای خود زده و داروندار و اسباب جنگی را هم با خود برده اند. اندکی بیشتر اگردقت کنیم؛ لوازم و اسباب جنگی وموترهای آن قطعه عسکری براساس یک پلان قبلی فروخته یا سهمیه بندی شده است.
اما سوال این است که وظیفه ریاست امنیت ملی، کشف وزارت دفاع، و استخبارات پلیس چی است؟ تشکیلات این سه ارگان برابر با سه فرقه نفر است. مصارف این سه نهاد، بخش اعظم بودجه دفاعی را قورت می دهد. 
پس این ها که مشخصاً وظیفه شان جنگیدن وقلع و قمع طالبان تعریف شده، مشغول چی کاری اند؟
خصوصاً اداره امنیت ملی تا چی وقت ظرفیت و انرژی خود را در کشتن و کنار زدن مخالفان سیاسی غنی می کنید؟ آمرستار را با میزبانانش راحت و بی زحمت تیرباران می کنید؛ درمصلای استاد مزاری، مجمع سیاسیون و مردم را به قصد انهدام گروهی نشانه می گیرید؛ مگر از کشف افراد نفوذی طالب درمانده اید؟ نه، چنین نیست. اصل قضیه این است که از برکت خونتای فساد سیاسی در ارگ، ارگان امنیت ملی، کشف وزارت دفاع واستخبارات پلیس، به لانه های اصلی افراد نفوذی طالبان و پاکستان مبدل شده است. 
اکنون اوضاع کرونایی شده و بحران امنیتی را زیر تأثیرقرار داده؛ طالع کرده اید!