-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

غنی: بیائید اگرهمدست نشویم؛ نه ما می مانیم؛ نه شما!

معاشقۀ ترمپ با ملابرادر به افغانستان چه ارزشی دارد؟

بی بی سی درسرخط خبر، آورده است که ترمپ با ملابرادر صحبت تلفنی کرده است. این معاشقۀ تلفنی دو طرف برای افغانستان چه ارزشی دارد؟ ترمپ با اشرف غنی هم بارها صحبت تلفنی کرد. حالا روز و روزگار اشرف غنی را نگاه کنید که ارگ با تمام درازا و پهنا، برایش زندان شده است. این وقایع گذشته از خطرات احتمالی اش در آینده، تنها سودی که دارد آن است که به مردم افغانستان حس صیانت بیشتر می دهد تا برای بقای خویش بجنگد.

همزمان، صحبت تلفنی ترمپ و ملابرادر، بخشی از تبلیغات پیشا انتخابات ترمپ است وکارآمدی داخلی دارد. مفهوم اصلی اش برای مردم افغانستان، گذاردادن جنگ از یک مرحله به مرحلۀ دیگر است. پاکستان بیش از ما می داند که این سازش کاری غیرعادی، مثل گذشته به جایی نمی رسد؛ اما فوریت حداقلی برای پاکستان درقدم اول فروپاشی قوای مسلح تازه پا درافغانستان، نشان دادن حسن نیت دروغین به اقوام تاجک، هزاره و ازبک و سقوط اشرف غنی است.
نام اشرف غنی به عنوان یک خائن نفاق انداز درتاریخ به ثبت رسید. جنگ اشرف غنی تا همین یک هفته پیش، علیه تمام نیروهای سیاسی درداخل، یافتن راه سازش سری با طالبان، و تصمیم برای استعمال قوای مسلح در سرکوب های داخلی متمرکز بود. اکنون درتلاشی دیرهنگام، پیوسته به تیم های رقیب هیأت می فرستد که بیائید همدست شویم که طالب می آید؛ نه ما می مانیم؛ نه شما!
خونتای ارگ، تازه متوجه اشتباه جبران ناپذیر خویش درعرصه مدیریت داخلی شده؛ اما بعید است بتواند از موج براندازی که به سویش نزدیک می شود،  خودش را نجات دهد.