-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

آیا کرونا حکومت ایران را سقوط خواهد داد؟

منشه امیر، تحلیل گر اسرائیلی
اگر یک جو غیرت و شرف داشتند، همانند فرماندههای شکست خورده ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم، شمشیر بزرگ را با یک ضربه به شکم خود فرو می بردند و هاراکیری می کردند. زیرا در رسیدگی به ویروس کرونا، در همه جبهه ها شکست خوردند و باعث افزایش مرگ و میر در ایران شدند و به هموطنان خویش خیانت کردند و یک بار دیگر نشان دادند که مهمترین امر در دیدگاه آنان، ماندن در قدرت و ادامه چپاول است و جان مردم، هیچ اهمیتی برایشان ندارد!

در حکومتی که در دو روز و نیم یک هزار و پانصد نفر انسان را به گلوله می بندد و سپس اجساد برخی از آنان را به آب رودخانه می سپارد، مردن چند صد نفر و حتی چند هزار نفر از ویروس گرفتگان چه اهمیتی می داند داشته باشد.

وقتی هم که خطر جدی می شود، در گام نخست، آخوندهای خودی را به استراحتگاه در جزیزه کیش می فرستند که از خطر به دور باشند و بتوانند خوش بگذرانند و به ریش مردم ایران بخندند.

بانویی می گفت: رژیم دستور داده است که مردم تا آن جا که می توانند از خانه بیرون نیایند. پس اگر من و همسرم در خانه بمانیم، چه کسی معیشت ما را تامین خواهد کرد. پول آب و نان را از کجا بیاوریم، قسط بدهکاریمان به بانک را چه کسی بپردازد؟

در کشورهای دیگر، مثلا در اسرائیل، هر کس که ناچار به قرنطینه در خانه خود می شود، حقوق کامل ماهیانه خود را دریافت می کند. آیا رژیم ایران هرگز به این نکته اندیشیده است؟ آیا کوچکترین کمک مالی به این نگون بختان ارائه شده است؟

خیر، نشده است! وقتی بودجه موشک و اتم و کمک به سازمان های ترور و پول هتل آخوندها را تامین کنند، دیگر پولی نمی ماند که به مردم آسیب دیده بدهند.
تکلیف کودکان کار چه می شود؟ چه کسی از آنان حمایت می کند؟ آنان اگر در خیابان نخوابند، در کجا می توانند بخوابند؟

خیابان خواب های دیگر و گورخوابان تکلیفشان چه می شود؟ این ها در کجا می توانند خود را قرنطینه کنند؟ در معرض بزرگترین خطر قرار دارند!

حالا علی لاریجانی می آید و ظاهرا از ملت تشکر می کند که شکیبا بوده و استقامت کرده است.

آیا چاره دیگری در برابر مردم گذاشته اید، جز آن که رنج ببرند، بیمار بشوند، تلفات بدهند و به خدا پناه ببرند و دعا کنند که پروردگار همه دست اندرکاران رژیم را به کرونا مبتلا سازد و به آن جا بفرستد که دیگر نتوانند باز گردند؟

سپاه پاسداران به مردم مژده می دهد که تا پایان دوران کرونا، در کنار مردم ایستاده است.

این حرف ها یعنی چه؟ تا به حال برای یاری رسانی به مردم چه کرده اید؟ اصلا چه می توانید بکنید؟

یک کاری خوب از دستشان بر می آید و آن این که محموله ارسالی از جانب سازمان جهان بهداشت را بدزدند و در بازار سیاه بفروشند و داروخانه ها مراجعین را دست خالی باز گردانند که ببخشید نداریم!