-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳, یکشنبه

حمله بالای حمید خراسانی/ وی زخم برداشت

خبر رسیده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که شب گذشته افراد نفوذی امرالله صالح در همکاری مشترک با شورای امنیت ملی، با چاقو بالای عبدالحمید خراسانی حمله ورشده؛ اما او جان به سلامت برده است. نا وقت شب را به حالت زخمی به درمانگاه امنیت ملی منتقل کرده اند.