-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

من یک سوال جدی دارم:

سخیداد هاتف 
این که امریکا یک میلیارد دالر از کمک‌های خود را قطع کرده، چه کار شده؟ چه ضربه‌یی به افغانستان خورده؟

این سوال را به این خاطر می‌پرسم که قبلا هم در حکومت دزدان یک دالر از کمک‌های بین‌المللی برای بهبود زندگی مردم مصرف نمی‌شد. اگر می‌گویید نه، مصرف می‌شد دو نمونه بدهید. دزدها قبلا از بغلِ فلان مقدار و یک میلیارد می‌زدند؛ از این پس آن یک میلیاردش نیست.

در پایتخت کشور، با هفت میلیون جمعیت، هنوز برق نیست؛ چراغ ترافیک نیست؛ سرک سالم نیست؛ آب آشامیدنی درست نیست؛ معاش معلم داده نمی‌شود؛ زن و اولاد عسکر گرسنه می‌خوابند؛ پولیس کار نمی‌کند؛ شهر پر از دزد و انتحاری است؛ هزاران معتاد زیر پل می‌خوابند و می‌میرند؛ کثافت و آلودگی نفس مردم را بریده...

آخر، چه‌طور است که میلیاردها دالر در تمام دنیا شهرها را آباد می‌کنند، اما در افغانستان حتا از ترمیم یک سرک درون‌شهری عاجزاند؟ میلیاردهای قبلی کجایند تا نگران این یکی که قطع شده باشیم؟

تا حکومت دزدان برقرار است، هیچ فرقی نمی‌کند که امریکا یک میلیارد بر کمک‌های خود بیفزاید یا یک میلیارد از کمک‌های خود کم کند.