-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۷, سه‌شنبه

کرونا و ادیان ابراهیمی

کرونا حکمت های عجیبی را با خود آورده است. از جمله، این پدیدۀ ترسناک، بی خیالی ها و اعتقادات چشم بسته و دایمی را که ادیان ابراهیمی درمغز آدمی درهم فشرده بودند؛ با چالش سوال و تشکیک رو به رو کرده است. درایران، کرونا از کانون مقدس مذهبی سر بلند کرد؛ حتی خانه کعبه را متروکه ساخته است.
دوام کرونا دست کم از نظر زمانی، عصرابطال بسیاری از توهمات را به وجود می آورد. 
اما نگاه علم به این مساله چی است؟ استیفن هاوکینگ مدت ها پیش هشدار داده بود که بشر به شکل بدی به تخریب و بهره وری نا مناسب از زمین مشغول است. فضا و هوا به شدت آلوده شده و کوه های هیولا آسای یخ ها در استقامت قطب جنوب درحال غلتیدن اند. آلاینده های هوا حیات بشریت و تمدن کره زمین را به اضمحلال خواهد کشانید. 
هاوکینگ می گوید که مادر طبیعت، به خود تکانی می دهد تا آلوده گی ها و پوکی های حاصل از فعالیت بشری را از خود بتکاند. طبیعت خودش موازنه حیات را نجات می دهد. از زمانی که کرونا درجهان شایع شده، کارخانه های بزرگ تولید آلاینده های تباه کن خاموش شده و درعوض، هوای زمین بهتر شده و انجماد یخچال های عظیم دو باره شروع شده است.
کرونا مانند مرگ، بی تعصب ترین عامل توازن در حیات بشر و نجات طبیعت است. اما انصاف بایدکه کرونا منصف تر از مرگ است. کرونا، نسل جوان و توانمندی های مفید بشری را حفظ، و سالمندان باردوش را بیشتر از زنده گی ساقط می کند!