-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

تیم مذاکره کننده برای تسلیم و التماس!

معصوم استانکزی سال ها درمقام امنیت ملی، مسوولیت لوژستیک و تأمین مالی طالبان را در چهار اطراف کابل به عهده داشت. طالب اینک با خودش برای تشکیل حکومت آینده و صلح احتمالی ( آن گونه که خود طالب می خواهد) مذاکره می کند. بخش اعظم شاملان فهرست 20 نفری، اشخاص خنثی، ترسو، التماس گر، پیام رسان خصوصی خونتای تقلب و مطلق بی اعتقاد نسبت به مقاومت ملی علیه تروریزم طالبی اند. 
تیم مذاکره کننده طالبان، اکثراً فرماندهان جنگ، میرغضبان جبهه و کادرهای کارکشتۀ آی اس آی و عربستان اند. درین سوی ماجرا، مثلاً شهلا ناهید و زینب مؤحد نسوارشان حساب نمی شود.
طالب با کسی بنای صلح ندارد و این هیأت ها صرف برای جروبحث و تفریح است. هیچ نیروی مقتدر که سودای آیندۀ مدنیت افغانستان را درسر داشته باشد، به صلح با طالب باور مند نیست. در سطح منطقه قدرت های برتراجازۀ تشکیل وضع الجیش طالب درکابل را نمی دهند. جمع کنید این گلیم را... اگر از شنیدن این جملات کارتمام عصبانی می شوید، فقط منتظر باشید که ماه های آینده چی اتفاق می افتد.