-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

شهلا فرید: خبرندارم چی کسی نام مرا در فهرست شامل کرده

شهلا فرید که نامش از سوی مقامات ارگ در فهرست هیأت مذاکره کنندۀ صلح درج شده، آشکارا در گفت وگو با طلوع نیوز گفت که من ازین کار هیچ خبر ندارم. من هیچ نمی فهمم که قضیه از چی قرار است. خودم هیچ درجریان نبودم و فقط از طریق تلویزیون خبر شدم که نام مرا درج فهرست ساخته اند!
شهلا فرید می گوید که من فعال مدنی هستم. اما بارها در مصاحبه هایش می گوید که اگر شوهرم بالای یک زن دیگر بگیرد، من با جان و دل قبول دارم و مخالفت نمی کنم. شاید من خواهشات او را برآورده کرده نتوانسته ام!