-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه

پوتین: علم بر اسلحه و پول برتری دارد

اسلحه ای ساخته ایم که در مخیلۀ دیگران خطور نکرده است.

پوتین رئیس جمهور روسیه فدراتیو اعلام کرد: روسیه برای نخستین بار چند نمونه تسلیحات تهاجمی پیشرفته ساخته که هیچ کشوری علم آن را ندارد. این رویدادی است که هیچگاه در جهان رخ نداده بود.

او اضافه کرد: البته روسیه قصد جنگ با هیچ کشوری را ندارد اما دارای چنان قدرتی شده که هیچ کشوری هم جسارت حمله به روسیه را نداشته باشد.

پوتین با تاکید بر برتری علم بر پول و بودجه گفت:

بودجه دفاعی روسیه در مقام هفتم جهانی قرار دارد. یعنی پس از آمریکا، چین، عربستان سعودی، انگلیس، فرانسه و ژاپن قرار گرفته است. هزینه های نظامی ما سال به سال کاهش می یابد و بودجه نظامی کشورهای دیگر افزایش می یابد. ما دارای موقعیت بی سابقه ای شده ایم و روسیه در عرصه دفاعی دیگر مانند سابق نقش کشوری که می‌خواهد به دیگران برسد را بازی نمی کند بلکه این دیگران هستند که می‌خوانند به روسیه برسند.