-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۶, جمعه

وصول اخبار متناقض در باره حمله بر مصلای استاد مزاری

گزارشی که تازه واصل شده بیان می دارد که حامد کرزی قبل از شروع گردهم آیی در مصلای استاد مزاری، جلسه را ترک گفته و رفته بود. همچنان گفته می شود که ادارۀ امنیت ملی از حمله مهاجمان بر گردهم آیی رهبران ثبات و همگرایی در مصلای استاد مزاری مطلع نبوده است.
ادعا شده که قضیه زیر سر شورای امنیت ملی است؛ زیرا پیش از راه اندازی اجتماع درمصلا، آوازه افتاده بود که حادثه درحال وقوع است. 
برخی تحلیل گران امنیتی، خلیلزاد را درپس این حادثه حاضر می بینند. به باور آن ها خلیلزاد به آسانی می تواند مقامات امریکایی را قانع کند که سران ثبات و همگرایی متحدان روسیه  و ایران اند و دیر یا زود مانع برنامه های امریکا درافغانستان خواهند شد.
نظردیگری وجود دارد که غنی به طور مخفی به طالبان پیام داده است که عبدالله و دارودسته اش را از صحنه بردارید؛ من همه زندانیان طالبان را فوری رها می کنم.